Marketing Officer

รายละเอียดงาน :

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ส่งpromotionให้ลูกค้า

- ติดต่องานกับลูกค้าเพื่อหาลูกค้าใหม่
- ติดตามผลการจัดงาน สรุปผลการจัดงาน
- ติดต่อประสานงานการลงโฆษณาในweb บริษัท
- งานสนับสนุนลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ
- งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

 

จังหวัด :

กรุงเทพมหานคร

เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :

 

อัตราที่รับ :

1 อัตรา

เงินเดือน :

15,000 - 25,000 บ. บาทตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, การตลาด, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การการสื่อสารการตลาด, ลูกค้าสัมพันธ์, วางแผนประชาสัมพันธ์,งานขาย
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. หากขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   
   
   
   
   
   
ใบขอรับบริการด้านสอบเทียบ          FM-CL-022 ใบขอรับบริการสอบเทียบ 
ใบขอรับบริการทดสอบ         FM-LB-010  ใบขอบริการทดสอบ                 
ใบขอรับบริการทดสอบด้านยา         FM-PM-072  ใบขอบริการทดสอบ ห้องยา