กนป. ผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มแก้ปัญหาสต็อกส่วนเกินในประเทศ

แหล่งที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์, 20 มีนาคม 2561

n02

รูปภาพประกอบข้อมูล: http://www.longevitylive.com/nutrition-body/palm-oil-healthier-choice/

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2561 มีมติรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยในปี 2561 มีผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น 7% เป็น 15.18 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 2.67 ล้านตัน เมื่อรวมกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่ค้างจากปี 2560 จำนวน 0.48 ล้านตัน จึงมีน้ำมันปาล์มดิบรวมทั้งสิ้น 3.15 ล้านตัน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานคาดการณ์ความต้องการใช้ภายในประเทศ 2.34 ล้านตัน จึงมีสต็อกส่วนเกิน 8.2 แสนตัน สูงกว่าระดับสต็อกที่กำหนดไว้ 5.6 แสนตัน (กำหนดระดับที่เหมาะสมไว้ที่ 2.5 แสนตัน) ดังนั้น เพื่อให้สต็อกน้ำมันปาล์มอยู่ในระดับที่เหมาะสม และราคามีเสถียรภาพ จึงจำเป็นต้องผลักดันการส่งออกอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยราวเดือนละ 46,600 ตัน

AMARC-NEWS

รางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in…

22-03-2561 Hits:161 Amarc-News Super User - avatar Super User

รางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด ได้รับรางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management จากโครงการ "การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อย" โดยนายรังสรร สุวรรณบุตร เข้ารับมอบรางวัลจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขต11 ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 (โครงการนี้มีองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิณตามโครงการดังกล่าว จำนวน 174 แห่ง แบ่งเป็นระดับทอง...

Read more

Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center

361,361/1-4 Ladprao 122 (Mahadthai1),Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310

Tel : 0-2934-2381 Fax : 0-2934-0661  Email : cs@amarc.co.th , cs2@amarc.co.th , cs3@amarc.co.th , cs4@amarc.co.th , yanisa@amarc.co.th ,