ภาพงาน World Accreditation day 2015  

AMARC ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน World Accreditation day 2015

โดยมาการออกบูธประชาสัมพันธ์บริษัทฯให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยมชมภายในงานที่จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ.Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค