News - ข่าวสาร

รางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management

  • หมวด: Amarc-News
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2561 02:56
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 161

1513745416524 2

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด ได้รับรางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management จากโครงการ "การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อย" โดยนายรังสรร สุวรรณบุตร เข้ารับมอบรางวัลจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขต11 ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 (โครงการนี้มีองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิณตามโครงการดังกล่าว จำนวน 174 แห่ง แบ่งเป็นระดับทอง จำนวน 118 แห่ง ระดับเงิน จำนวน 37 แห่ง และระดับทองแดง จำนวน 19 แห่ง)

Tha (1)

Eng (1)

IMG 20171220 112216

Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center

361,361/1-4 Ladprao 122 (Mahadthai1),Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310

Tel : 0-2934-2381 Fax : 0-2934-0661  Email : cs@amarc.co.th , cs2@amarc.co.th , cs3@amarc.co.th , cs4@amarc.co.th , yanisa@amarc.co.th ,