ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของกิจการหรือธุรกิจที่รับผิดชอบ
 2. ควบคุมการดูแลการเติบโตของรายได้ให้เป็นไปในอัตราที่เหมาะสม และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตกลงกันไว้กับคณะผู้บริหาร
 3. ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารงานของบริษัทวางแผนกลยุทธ์และบริหารผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
 4. การสร้างข้อตกลงร่วมกันถึงวิธีการสื่อสารภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ลดข้อขัดแย้ง
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านธุรกินการค้าระหว่างประเทศ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจ / ผู้ตรวจประเมินด้าน GMP / HACCP ภายนอก

หากสนใจต้องการคุยรายละเอียด ติดต่อ ดร.สิริ เอกมหาราช โทร. 085-074-1919

 


ผู้จัดการห้องปฏิบัติการอาหารและเกษตร

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุ40 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านทดสอบ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และด้านบริหารในระดับบังคับบัญชาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพ ISO 17025 เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และกล้าตัดสินใจ
 • วางแผนการใช้เครื่องมือ และพื้นที่ของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับกิจกรรมการทดสอบและการให้บริการ
 • พัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 

 

หากสนใจต้องการคุยรายละเอียด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2934-2381

Please publish modules in offcanvas position.