การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ

  • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
  • ให้คำปรึกษาทางด้านการสอบเทียบและอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบ
  • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสอบเทียบเครื่องมือวัด
  • บริการสอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
  • มีบริการรับ – ส่งเครื่องมือ

ใบรับรองและรายการ การสอบเทียบ

Please publish modules in offcanvas position.