ตรวจวิเคราะห์ และวิจัยทางยา

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และวิจัยทางยาที่ครบวงจร ตรวจวิเคราะห์โดยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และรายงานผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี้

  • ตรวจวิเคราะห์หาเอกลักษณ์ และปริมาณ ของตัวยาและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คุณสมบัติทางกายภาพเคมี
  • ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยา
  • การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณยาในผลิตภัณฑ์ยา
  • การตรวจหาระดับความเข้มข้นของยาและสารเมตาโบไลท์ในตัวอย่างทางชีวภาพ (การศึกษาชีวสมมูลย์)
  • การตรวจวิเคราะห์หาความสมเหตุสมผลของวิธีการหาเอกลักษณ์และปริมาณของตัวยาในผลิตภัณฑ์ยา
  • การตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอาง ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  • โลหะหนักในเครื่องสำอาง

Please publish modules in offcanvas position.