นักลงทุนสัมพันธ์

เอมาร์ค (AMARC) แล็บด้านเกษตร อาหาร และยา ที่ให้บริการครบวงจร ทั้งการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ การตรวจและรับรอง การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมครอบคลุม ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต ขั้นตอนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์

เรามุ่งมั่นให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสนับสนุนธุรกิจให้สามารถเข้าถึงตลาดและโอกาสใหม่ๆ ด้วยความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์

About

ข้อมูลราคาหลักทรัพทย์

ข้อมูลเปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของบริษัท และปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย และ การเปลี่ยนแปลง ราคา หุ้นราคา ล่าสุดของบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผลประกอบการณ วันที่ : 10 ธันวาคม 2564

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

เอมาร์คและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความ สนใจต่อ ข้อความที่นำมาแสดง

สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่ง ในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโรพิกค์เข้าถึงตลาดและโอกาสใหม่ๆ ด้วยความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์

Mission

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์ contact@amarc.co.th
โทร 0-2516-2422

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัทผ่านช่องทางด้านล่าง