โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลผลประกอบการ

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์ contact@amarc.co.th
โทร 0-2516-2422

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัทผ่านช่องทางด้านล่าง