นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความ ที่นำมาแสดง สำหรับการ แสดงลักษณะของ ฟอนต์

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความ ที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็น ข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมาย และไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง

Mission

พันธกิจ

สร้างความเชื่อมันด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และร่วมสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ในฐานะ 'ผู้ตรวจ รับรอง และทดสอบ' ที่ให้บริการอย่างครบวงจร

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแล็บชั้นนำระดับสากล ผู้ตรวจสอบ และ รับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์การเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ที่อุตสาหกรรม และผู้บริโภคเชื่อมั่น

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์ contact@amarc.co.th
โทร 0-2516-2422

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัทผ่านช่องทางด้านล่าง