การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความ ที่นำมาแสดง สำหรับการ แสดงลักษณะของ ฟอนต์

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความ ที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็น ข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมาย และไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง

แล็บของเรา

แล็บของเรา

เครื่องมือทันสมัยมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท กว่า 150 นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เอมาร์คลงทุนในเครื่องมือที่ดีที่สุด และให้ความ สำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลลัพธ์ที่เที่ยงตรง แม่นยำและบริการที่เป็นเลิศ

Our Labs

นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม

Growth

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เอมาร์คก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลาดพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2547 เรามุ่งมั่นให้บริการเพื่อความ ปลอดภัย ของผู้บริโภค และสนับสนุนธุรกิจให้สามารถ เข้าถึงตลาดและ โอกาสใหม่ๆ

Growth

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เอมาร์คก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลาดพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2547 เรามุ่งมั่นให้บริการเพื่อความ ปลอดภัย ของผู้บริโภค และสนับสนุนธุรกิจให้สามารถ เข้าถึงตลาดและ โอกาสใหม่ๆ

Growth

การสร้างสังคมที่ดีขึ้น

เอมาร์คก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลาดพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2547 เรามุ่งมั่นให้บริการเพื่อความ ปลอดภัย ของผู้บริโภค และสนับสนุนธุรกิจให้สามารถ เข้าถึงตลาดและ โอกาสใหม่ๆ