ร่วมงานกับเรา

อนาคตในมือคุณ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

หลายตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส การเงิน/บัญชี
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีที่พักอยู่แถว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / บางเขน /รามอินทรา
ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับนโยบายด้านการตลาดจากผู้จัดการ
 • ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรอย่างละเอียด
 • ขายผลิตภัณฑ์ , ตกลงรายการทดสอบ , เสนอราคา และบริการแก้ไขปัญหา รวมทั้งอำนวยความ สะดวกแก่ลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนและรายงานการขายประจำวัน ประวัติลูกค้า สภาวะตลาด และปัญหาต่างๆ ที่ได้ข้อมูลจาก การออกเยี่ยมลูกค้า
 • ควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายสำหรับงานการตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ร่วมกิจกรรมสำหรับการส่งเสริมการตลาด เช่น ออกบูธโฆษณาสินค้า, โร้ดโชว์ เป็นต้น
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดและคู่แข่ง เพื่อพัฒนาและขยายฐานลูกค้าในเขต รับผิดชอบ
 • จัดทำตัวเลขประมาณการขายในเขตที่รับผิดชอบ
 • สรุปและจัดทำรายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หากสนใจต้องการคุยรายละเอียด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2934-2381

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินภายใน

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส การเงิน/บัญชี
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีที่พักอยู่แถว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / บางเขน /รามอินทรา
ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับนโยบายด้านการตลาดจากผู้จัดการ
 • ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรอย่างละเอียด
 • ขายผลิตภัณฑ์ , ตกลงรายการทดสอบ , เสนอราคา และบริการแก้ไขปัญหา รวมทั้งอำนวยความ สะดวกแก่ลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนและรายงานการขายประจำวัน ประวัติลูกค้า สภาวะตลาด และปัญหาต่างๆ ที่ได้ข้อมูลจาก การออกเยี่ยมลูกค้า
 • ควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายสำหรับงานการตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ร่วมกิจกรรมสำหรับการส่งเสริมการตลาด เช่น ออกบูธโฆษณาสินค้า, โร้ดโชว์ เป็นต้น
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดและคู่แข่ง เพื่อพัฒนาและขยายฐานลูกค้าในเขต รับผิดชอบ
 • จัดทำตัวเลขประมาณการขายในเขตที่รับผิดชอบ
 • สรุปและจัดทำรายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หากสนใจต้องการคุยรายละเอียด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2934-2381

Download