หมวดอาหารประเภทที่ 10 ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ (Eggs and egg products)

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทที่  10 ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ (Eggs and egg products) ซึ่งรวมถึง ไข่สดทั้งฟอง ตามหมวด 10.1ผลิตภัณฑ์จากไข่ ตามหมวด 10.2 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีไข่เป็น ส่วนประกอบตามหมวด 10.3 และ หมวด 10.4

 1. ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่
  • ไข่สดทั้งฟอง
  • ผลิตภัณฑ์จากไข่
  • ไข่ที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหาร
  • ขนมหวานที่มีไข่เป็นส่วนประกอบหลัก
  • ไข่ปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

 • ทดสอบหาวัตถุอันตรายทางการเกษตรตกค้าง
 • ทดสอบหาสารปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น สารหนูทั้งหมด (Arsenic, total), แคดเมียม (Cadmium), ตะกั่ว (Lead) และปรอททั้งหมด (Total mercury)
 • ทดสอบหาวัตถุเจือปนอาหาร เช่น กรดเบนโซอิก (Benzoic acid), กรดซอร์บิก (Sorbic acid), และ สีผสมอาหาร ได้แก่ ซันเซตเยลโลว์เอฟซีเอฟ (Sunset yellow FCF) และตาร์ตราซีน (Tartrazine)
 • ปริมาณน้ำอิสระ (Water activity)
 • ทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เช่น แซลโมเนลลา (Salmonella spp.), สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และคลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) เป็นต้น
 • ทดสอบหาวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามิน A (เรตินอล แคโรทีน), วิตามิน B ได้แก่ B1 (ไทอะมีน) B2 (ไรโบฟลาวิน), แคลเซียม (Calcium), แมกนีเซียม (Magnesium), ฟอสฟอรัส (Phosphorus) และเหล็ก (Iron) เป็นต้น
 • จัดทำข้อมูลโภชนาการ เช่น พลังงานทั้งหมด (Total energy), โปรตีน (Protein), ไขมันทั้งหมด (Total fat), โอเมก้า 3 (Omega 3), น้ำตาล (Total sugar) และโคเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นต้น
 • บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2021, December)