หมวดอาหารประเภทที่ 11 สารให้ความหวานและน้ำผึ้ง (Sweeteners&Including honey)

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทที่ 11 สารให้ความหวานและน้ำผึ้ง (Sweeteners และIncluding honey) น้ำตาล สารให้ความหวานแทนน้ำตาล และน้ำผึ้ง ทั้งในรูปแบบผง และเหลว

 1. สารให้ความหวานและน้ำผึ้ง
  • น้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายขาว
   • น้ำตาลทรายขาว เด็กซ์โตรสแอนไฮดรัสเด็กซ์โตรสโม-โนไฮเดรตและฟรุกโตส
   • น้ำตาลผงและเด็กซ์โตรสผง
   • น้ำตาลทรายขาวชนิดละเอียดน้ำตาลทรายแดงชนิดละเอียดกลูโคสไซรัป กลูโคสไซรัปชนิดแห้ง และน้ำตาลอ้อย
   • แลกโตส
  • น้ำตาลทรายแดง
  • น้ำเชื่อมและไซรัป
  • น้ำตาลและไซรัปชนิดอื่นที่ใช้ราดหรือแต่งหน้าขนม
  • น้ำผึ้ง
  • สารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่จำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค(Table-Top Sweeteners)

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

 • ทดสอบหาวัตถุอันตรายทางการเกษตรตกค้าง (Pesticides residues)
 • ทดสอบหาสารปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น สารหนูทั้งหมด (Arsenic, total), แคดเมียม (Cadmium), ตะกั่ว (Lead) และปรอททั้งหมด (total mercury)
 • ทดสอบหาวัตถุเจือปนอาหาร เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide), กรดเบนโซอิก (Benzoic acid) และกรดซอร์บิก (Sorbic acid)
 • ทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เช่น แซลโมเนลลา (Salmonella spp.), สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และยีสต์และรา (Yeasts and Molds) เป็นต้น
 • ทดสอบหาสิ่งปลอมปนในอาหาร (Filth)
 • ทดสอบสี (Color)
 • ทดสอบน้ำตาลรีดิวซิ่ง (Reducing sugar content)
 • ทดสอบหาความชื้นในน้ำตาล (Loss on drying) และความชื้นในน้ำผึ้ง (Moisture)
 • ทดสอบน้ำตาล (sugars) เช่น กลูโคส (Glucose), ซูโครส (Sucrose) และ ฟรุกโตส (Fructose) เป็นต้น
 • ทดสอบหาสารที่ไม่ละลายน้ำ (Water-insoluble matter)
 • ทดสอบเถ้า (Ash) และเถ้าซัลเฟต (Sulphate ash)
 • ทดสอบค่าความเป็นกรดในน้ำผึ้ง (Acidity in honey)
 • ทดสอบหาแป้งในน้ำตาล (Starch content)
 • ทดสอบหาวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามิน B ได้แก่ B1 (ไทอะมีน), B2 (ไรโบฟลาวิน), แคลเซียม (Calcium), แมกนีเซียม (Magnesium), ฟอสฟอรัส (Phosphorus), โซเดียม (Sodium) และโพแทสเซียม (Potassium) เป็นต้น
 • จัดทำข้อมูลโภชนาการ เช่น พลังงานทั้งหมด (Total energy), คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate), โปรตีน (Protein) และน้ำตาล (Total sugar) เป็นต้น
 • บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2021, December)