หมวดอาหารประเภทที่ 13 อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ทางด้านโภชนาการ (Foodstuffs intended for particular nutritional uses)

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทที่ 13 อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ทางด้านโภชนาการ (Foodstuffs intended for particular nutritional uses)

 1. อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ
  • อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
   • นมดัดแปลงสำหรับทารกและอาหารทารก
   • นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
   • อาหารทางการแพทย์สำหรับทารก
  • อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
  • อาหารทางการแพทย์
  • อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
  • อาหารมีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

 • ทดสอบหาสารปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น สารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic), สารหนูทั้งหมด (Arsenic, total), แคดเมียม (Cadmium), ตะกั่ว (Lead) และปรอททั้งหมด (total mercury)
 • ทดสอบเมลามีน (Melamine) และกรดซัยยานูริก (Cyanuric Acid)
 • ทดสอบหาวัตถุเจือปนอาหาร เช่น วัตถุกันเสีย ได้แก่ กรดเบนโซอิก (Benzoic acid), กรดซอร์บิก (Sorbic acid) และ สีผสมอาหาร ได้แก่ ซันเซตเยลโลว์เอฟซีเอฟ (Sunset yellow FCF) และตาร์ตราซีน (Tartrazine) เป็นต้น
 • ทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เช่น แซลโมเนลลา (Salmonella spp.), แบซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus), สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และคลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens)
 • ทดสอบหาบักเตรีชนิด อี.โคไล (Escherichia coli)
 • ทดสอบหาวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามิน B ได้แก่ B1 (ไทอะมีน) B2 (ไรโบฟลาวิน), แคลเซียม (Calcium), แมกนีเซียม (Magnesium), ฟอสฟอรัส (Phosphorus), โซเดียม (Sodium) และโพแทสเซียม (Potassium) เป็นต้น
 • จัดทำข้อมูลโภชนาการ เช่น พลังงานทั้งหมด (Total energy), คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate), โปรตีน (Protein) และน้ำตาล (Total sugar) เป็นต้น
 • บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2021, December)