หมวดอาหารประเภทที่ 8 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (Meat and meat products, including poultry and game)

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทที่ 8 คือ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากเนื้อสัตว์ที่รวมถึงจากสัตว์ปีก สัตว์ที่ถูกล่าเพื่อการกีฬา ทั้งที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งตัวหรือตัดแต่งหรือบด ที่ยังดิบหรือผ่านการแปรรูป

 1. เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
  • เนื้อสัตว์สด
  • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทั้งชิ้นหรือตัดแต่งและผ่านกรรมวิธี
  • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บดและผ่านกรรมวิธี
  • ไส้สำหรับบรรจุไส้กรอก

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

 • ทดสอบหายาสัตว์ตกค้างเช่น คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol), กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-Agonist groups) และกลุ่มเททระไซคลีน (Tetracycline groups), กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones groups) และกลุ่มซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamide groups) เป็นต้น
 • ทดสอบหาวัตถุอันตรายทางการเกษตรตกค้าง
 • ทดสอบ Specific DNAเช่น Bovine, Chicken และPorcine
 • ทดสอบหาสารปนเปื้อนโลหะหนักเช่น สารหนูทั้งหมด (Arsenic, total), แคดเมียม (Cadmium), ตะกั่ว (Lead) และปรอททั้งหมด (Total mercury)
 • ทดสอบหาวัตถุเจือปนอาหารเช่น ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus), กรดเบนโซอิก (benzoic acid) และกรดซอร์บิก (sorbic acid)
 • ทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคเช่น แซลโมเนลลา (Salmonella spp.), แบซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus), สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และคลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens)
 • ทดสอบหาวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามิน A (เรตินอล แคโรทีน), วิตามิน B ได้แก่ B1 (ไทอะมีน) B2 (ไรโบ ฟลาวิน), แคลเซียม (Calcium), แมกนีเซียม (Magnesium) และฟอสฟอรัส (Phosphorus)
 • จัดทำข้อมูลโภชนาการ เช่น พลังงานทั้งหมด (Total energy), โปรตีน (Protein), ใยอาหาร (Total dietary fiber), คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate), ไขมันทั้งหมด (Total fat), กรดไขมันชนิดทรานส์ (Trans fat), น้ำตาล (Total sugar) และโคเลสเตอรอล (Cholesterol)
 • บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2021, December)