หมวดอาหารประเภทที่ 1 ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนนม โดย อย.

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทแรกคือ นมและผลิตภัณฑ์จากนมทุกประเภท ที่ได้จากน้ำนมของสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อรีดนม (เช่น โค แกะ แพะ กระบือ) ทั้งที่ไม่ปรุงแต่งและปรุงแต่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลักหมายเหตุคําว่า “ไม่ปรุงแต่ง (plain)” ตามหมวดนี้หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปรุงแต่งกลิ่นรส ผลไม้ ผัก หรือส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่นมหรือองค์ประกอบของนม เว้นแต่มีการอนุญาตไว้ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนนม (Analogues) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไขมันนมบางส่วนหรือทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยไขมันหรือน้ำมันจากพืช

โดยจะแบ่งประเภทและชนิดอาหารดังนี้

 1. นมและผลิตภัณฑ์นมชนิดเหลว
  • นมชนิดเหลว (ไม่ปรุงแต่ง)
  • นมชนิดเหลวอื่นๆ (ไม่ปรุงแต่ง)
  • บัตเตอร์มิลค์ชนิดเหลว (ไม่ปรุงแต่ง)
  • เครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก (ปรุงแต่ง)
 2. นมหมักหรือนมที่ใช้เอนไซม์เรนเน็ต (ไม่ปรุงแต่ง)
  • ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการหมัก ชนิดที่ไม่มีการปรุงแต่ง
   • นมหมักที่ไม่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหลังการหมัก (ไม่ปรุงแต่ง)
   • นมหมักที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหลังการหมัก (ไม่ปรุงแต่ง)
  • นมที่ใช้เอนไซม์เรนเน็ต (ไม่ปรุงแต่ง)
 3. นมข้น (ไม่ปรุงแต่ง) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมในเครื่องดื่ม
  • นมข้น (ไม่ปรุงแต่ง)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมในเครื่องดื่ม
 4. ครีม (ไม่ปรุงแต่ง) และผลิตภัณฑ์เลียนแบบครีม
  • ครีมพาสเจอร์ไรซ์ (ไม่ปรุงแต่ง)
  • ครีมสเตอริไลซ์ ครีมยูเอชที วิปปิ้งครีม วิปครีมและครีมพร่องมันเนย (ไม่ปรุงแต่ง)
  • คลอตเตตครีม (ไม่ปรุงแต่ง)
  • ผลิตภัณฑ์เลียนแบบครีม
 5. นมผงครีมผงผลิตภัณฑ์เลียนแบบนมผงและผลิตภัณฑ์เลียนแบบครีมผง (ไม่ปรุงแต่ง)
  • นมผงและครีมผง (ไม่ปรุงแต่ง)
  • ผลิตภัณฑ์เลียนแบบนมผงและผลิตภัณฑ์เลียนแบบครีมผง (ไม่ปรุงแต่ง)
 6. เนยแข็งและผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยแข็ง
  • เนยแข็งไม่บ่ม
  • เนยแข็งบ่ม
   • เนยแข็งบ่มรวมทั้งเปลือก
   • เปลือกเนยแข็งบ่ม
   • เนยแข็งผง
  • เวย์ชีส
  • โพรเซสชีส
   • โพรเซสชีส (ไม่ปรุงแต่ง)
   • โพรเซสชีส (ปรุงแต่ง)
  • ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยแข็ง
  • เวย์โปรตีนชีส
 7. ขนมหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก
 8. เวย์และผลิตภัณฑ์เวย์ ไม่รวมเวย์ชีส
  • เวย์และผลิตภัณฑ์เวย์ ชนิดเหลว
  • เวย์และผลิตภัณฑ์เวย์ ชนิดแห้ง


โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

 • การควบคุมคุณภาพ
 • จัดทำฉลากโภชนาการ / อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
 • ขึ้นทะเบียน / ส่งออก
 • ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร
 • ทดสอบสารก่อภูมิแพ้
 • ตรวจอาหารก่อภูมิแพ้
 • ตรวจAllergic
 • ตรวจFood Allergen และAllergen Testing
 • ทดสอบกลุ่มเชื้อก่อโรค เช่น Salmonella , S.auseus และ Listeria monocytogenes
 • ทดสอบกลุ่มเชื้อสุขอนามัย เช่น Coliform และ E-coli เป็นต้น และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2021, December)