หมวดอาหารประเภทที่ 6 ธัญชาติ และผลิตภัณฑ์ธัญชาติ (Cereals and cereal products)

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทที่หกคือ 6 ธัญชาติ และผลิตภัณฑ์ธัญชาติ (Cereals and cereal products) ที่ได้จากเมล็ดธัญพืช รากและหัวพืช เมล็ดถั่ว ฝักถั่วชนิดต่างๆ และไส้ในอ่อน (Pith) ของต้นปาล์ม ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ทั้งนี้ ไม่รวมผลิตภัณฑ์ขนมอบ
โดยจะแบ่งประเภทและชนิดอาหารดังนี้

 1. ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ธัญชาติ
  • ธัญชาติ
  • แป้งและสตาร์ช
  • ผลิตภัณฑ์ธัญชาติสำหรับอาหารเช้า
  • พาสตา ก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์ทำนองเดียวกัน
  • ขนมหวานที่มีธัญชาติและสตาร์ชเป็นส่วนประกอบหลัก
  • แป้งใช้ชุบอาหารเพื่อทอด
  • ผลิตภัณฑ์จากข้าวสุกหรือข้าวแปรรูป
  • ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

 

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

 • ทดสอบหาวัตถุอันตรายทางการเกษตร
 • ทดสอบหาสารพิษจากเชื้อราAflatoxinเช่น B1, B2, G1 และG2
 • ทดสอบหาสารปนเปื้อนโลหะหนักเช่น สารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic), สารหนูทั้งหมด (Arsenic, total), แคดเมียม (Cadmium), ตะกั่ว (Lead) และปรอททั้งหมด (Total mercury)
 • ทดสอบหาวัตถุเจือปนอาหารเช่น กรดเบนโซอิก (Benzoic acid), กรดซอร์บิก (Sorbic acid) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
 • ทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคเช่น แซลโมเนลลา (Salmonella spp.), แบซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) และสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
 • ทดสอบอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs Screening)
 • ทดสอบหาสิ่งปลอมปนในอาหารชนิด Light filth
 • ทดสอบวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามิน A (เรตินอล แคโรทีน), วิตามิน B1 และB2, แคลเซียม (Calcium), แมกนีเซียม (Magnesium) และฟอสฟอรัส (Phosphorus)
 • จัดทำข้อมูลโภชนาการเช่น พลังงานทั้งหมด (Total energy), โปรตีน (Protein), ใยอาหาร (Total dietary fiber) และคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)
 • บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2021, December)