AMARC ให้การต้อนรับ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย (AMARC) ให้การต้อนรับ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในการตรวจเยี่ยม AMARC เนื่องจากได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการทดสอบวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ ทำการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC ซึ่งรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และพบว่าการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว์

 

นอกจากนี้ยังมีชนิดตัวอย่างอื่นๆ ที่ AMARC ได้รับการถ่ายโอนฯ อาทิ อาหารสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (สด, แช่แข็ง และผ่านกรรมวิธี), เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ (สด, แช่แข็ง และผ่านกรรมวิธี), อาหารปรุงสุก (มีส่วนผสมของปศุสัตว์), อาหารแช่แข็ง (มีส่วนผสมของปศุสัตว์), อาหารสำเร็จรูป (มีส่วนผสมของปศุสัตว์), อาหารพร้อมปรุง (มีส่วนผสมของปศุสัตว์), ไข่และผลิตภัณฑ์ และสารตกค้างยาฆ่าแมลงในน้ำมันและไขมันที่ได้จากสัตว์และผลิตภัณฑ์

 

ที่มาข้อมูล: https://bit.ly/3ppisVL

#amarc #amarclab #amarcthailand
#ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3k3Mz23  (2021, November)