AMARC เปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่าง จ.ลำพูน บุกตลาดภาคเหนือ

AMARC ขยายสาขาเปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่าง จ. ลำพูน บุกตลาดภาคเหนือ 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC (เอมาร์ค)  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่าง ที่ จ.ลำพูน เป็นแห่งที่ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้เป็นต้นไป โดยที่ตั้งของสาขาลำพูนอยู่ที่  134 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็นที่ตั้งที่เหมาะเจาะแก่การเปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่างเพื่อรองรับการให้บริการและขยายฐานลูกค้าในตลาดภาคเหนือ ตอกย้ำการเป็นศูนย์แล็บด้านเกษตร อาหาร และยา ที่ให้บริการครบวงจร ทั้งการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ การตรวจและการรับรอง การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรม ครอบคลุมตั้งแต่ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับจากระบบมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับสากล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)