AMARC ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ เทอร์ราฟอร์มเมชั่น (Terraformation) ณ MAIIAM Contemporary Art Museum

AMARC ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ เทอร์ราฟอร์มเมชั่น (Terraformation) ซึ่งจัดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม (MAIIAM Contemporary Art Museum) ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นิทรรศการเทอร์ราฟอร์มเมชั่น (Terraformation) คือการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสำรวจวิถีมนุษย์ที่เป็นส่วนสำคัญในการรุกล้ำธรรมชาติ หรือเปลี่ยนผ่านทางภูมิศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ โดยนำเสนอผ่านสื่อศิลปะอันหลากหลาย ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม บันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย และงานศิลปะจัดวาง ผลงานทั้งหมดต่างตรวจสอบถึงความสัมพันธ์หว่างระบบนิเวศ สังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่แทรกแซงเข้าไปในโลกธรรมชาติ

‘เทอร์ราฟอร์มเมชั่น’ มีความหมายถึงกระบวนการปรับสภาพดาวเคราะห์หรือเทห์ฟากฟ้าอื่น ให้มีลักษณะที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ อุณหภูมิ สภาพพื้นผิว และระบบนิเวศของดาวเคราะห์ใดดาวเคราะห์หนึ่งให้มีลักษณะคล้ายโลก เช่นเดียวกับที่เราอาจเห็นได้บ่อยครั้งจากเรื่องราวในภาพยนตร์แนววิทยาศาตร์ ที่ตัวละครมนุษย์มักมองหาดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่ออยู่อาศัยในอนาคต ทั้งนี้ เหตุผลของการที่มนุษย์จำต้องมองหาดาวดวงอื่น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น ‘โลกใบใหม่’ เป็นเพราะโลกใบเดิมที่พวกเราอาศัยอยู่นี้ ถูกคุกคามด้วยกิจกรรมอันหลากหลายของมนุษย์ที่สั่งสมอย่างต่อเนื่อง จนโลกแทบไม่หลงเหลือทรัพยากร หรือไม่อาจอยู่ในสถานะที่สิ่งมีชีวิตใดจะสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้อีกต่อไป

ผลงานในนิทรรศการนี้จึงเผยให้เห็นแง่มุมของทั้งปัญหาและความสำคัญของธรรมชาติไปพร้อมกัน โดยศิลปินนำพาผู้ชมไปสำรวจทั้งการระเบิดเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อทำเส้นทางเดินเรือน้ำลึกให้เรือขนสินค้าขนาดใหญ่ วิถีชีวิตของชาวประมงลุ่มแม่น้ำชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ หรือกระบวนการเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตรังนกในประเทศมาเลเซีย ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วน ไปจนถึงช่วงเวลาของโรคระบาดครั้งใหญ่ ซึ่งทำให้เราต่างตกอยู่ในภาวะการณ์ที่ไม่สามารถเผชิญหน้าผู้คนได้เช่นเคย ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงช่วยชี้ให้เราเห็นถึงภาวะบิดผันและเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์ แต่ยังทำให้เราตระหนักว่าการมีอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์แปรผันโดยตรงกับความยั่งยืนของธรรมชาติ

ในขณะที่เรื่องราวในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หลากหลายเรื่องชี้ชวนให้เราจินตนาการถึงโลกใบใหม่อย่างไร้ขอบเขต น้ำที่สะอาด อากาศที่บริสุทธิ์ และทรัพยากรอันล้นเหลือที่มีพร้อมสำหรับมนุษย์ทุกคน หากทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงจินตนาการเชิงบวกในประดิษฐกรรมที่เราสร้างขึ้น และมันช่างไกลห่างจากความเป็นจริงที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

ทั้งนี้ AMARC ให้การสนับสนุนชุดสะสมและการจัดนิทรรศการโดยนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะเพื่อลมหายใจครั้งที่ 2 เทศกาลที่มุ่งสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยเทศกาลศิลปะเพื่อลมหายใจจะจัดขึ้นทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ตามพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมอื่นๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.artforair.org/

นิทรรศการเทอร์ราฟอร์มเมชั่น (Terraformation) สามารถเข้าชมได้ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ระยะเวลาการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/events/1453481035397077

Image: Atsushi Bunmīwiset
           : Pannawat Muangmoon

 

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ AMARC