AMARC ร่วมออกบูธกับ Cannalysis ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

AMARC ร่วมออกบูธกับ Cannalysis ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ที่ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 11-12

AMARC งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

คุณวรกร รังสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหาร บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ เอมาร์ค และคุณศรีวิชัย พลอยรัตน์ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ บริษัท แคนนาไลซิส จำกัด เป็นตัวแทนทีมผู้บริหาร ร่วมออกบูธภายในงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจไทย” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566  อิมแพคเมืองทองธานี

AMARC งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 AMARC งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ภายในงาน เอมาร์ค ร่วมออกบูธเพื่อให้ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการแนะนำบริการตรวจรับรองแปลงเกษตรตามมาตรฐาน GAP สำหรับพืชสมุนไพร ทั้งยังมอบส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการทดสอบรับรองความปลอดภัยมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกด้วย

การออกบูธในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากทั้งพนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยบริการการตรวจวิเคราะห์ และรับรองคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากระบบมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับสากล ทั้งยังครอบคลุมทุกบริการ ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ

AMARC ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมชมบูธ และมอบความไว้วางใจให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจAMARC งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 AMARC งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20AMARC งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

สำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้น เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร สำหรับประชาชนทั่วไปบุคลากรด้านสุขภาพ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ถือเป็นโอกาสในการส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ อาทิผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สปา และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุน ส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้ใช้เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกัน

วัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ เพื่อเป็นเวทีสื่อสารนโยบายและยกระดับวิชาการสู่นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง กับเครือข่ายในและระหว่างประเทศ อาทิ BIMSTEC และ ASEAN เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรเพื่อพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และเพื่อหนุนเสริมและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ที่มา : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ AMARC