News

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AMARC ปี 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ผู้ถือหุ้น AMARC ไฟเขียวทุกวาระอนุมัติจ่ายปันผล 0.039 บาท/หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

AMARC เปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่าง จ.ลำพูน บุกตลาดภาคเหนือ

พร้อมเปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่างเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่ จ.ลำพูน เพื่อรองรับการให้บริการในตลาดภาคเหนือ ตอกย้ำการเป็นศูนย์แล็บด้านเกษตร อาหาร และยา ที่ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับจากระบบมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับสากล

AMARC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น

AMARC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น

“AMARC” ติดปีกธุรกิจมาตรฐานโลก

เดินหน้าภารกิจตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยและต่างประเทศพร้อมใบเบิกทางสร้างชื่อสินค้าเกษตรและอาหารของไทยข้ามพรมแดน

AMARC ร่วมงาน mai FORUM 2022 เวทีเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้พบปะบริษัทจดทะเบียน mai

งาน mai FORUM 2022 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 CEO บริษัทจดทะเบียน mai ร่วมพบปะผู้ลงทุนกว่า ภายใต้แนวคิด “Growing Stronger Together, We are SME Role Model” วันที่ 28 ต.ค.