สสปท

AMARC ได้รับประกาศเกียรติคุณในโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

AMARC ได้รับประกาศเกียรติคุณในโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายสมัย โชติสกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการในโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จำนวน 50 แห่ง ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ และวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ เอมาร์ค (AMARC) เป็นหนึ่งใน 50 สถานประกอบการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งในงานมีการเสวนาCEO Sharing Forum จากตัวแทนของสถานประกอบกิจการ ระดับ Platinum […]