การประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AMARC ปี 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ผู้ถือหุ้น AMARC ไฟเขียวทุกวาระอนุมัติจ่ายปันผล 0.039 บาท/หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

AMARC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น

AMARC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น