หมวดอาหารประเภทที่ 14 เครื่องดื่ม (Beverages and excluding dairy products)

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทที่ 14 เครื่องดื่ม (Beverages, excluding dairy products) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก

 1. เครื่องดื่ม
  • เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
   • น้ำ
   • น้ำผลไม้และน้ำผัก
   • น้ำผลไม้และน้ำผักชนิดเนคต้า
   • เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส
   • กาแฟ เครื่องดื่มแทนกาแฟ ชาชาสมุนไพรชนิดชงดื่ม (Herbal Infusion) และเครื่องดื่มจากธัญชาติชนิดต่างๆ ไม่รวมโกโก้

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

 • ทดสอบหาวัตถุอันตรายทางการเกษตรตกค้าง (Pesticides residues)
 • ทดสอบหาสารปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น สารหนูทั้งหมด (Arsenic, total), แคดเมียม (Cadmium), ตะกั่ว (Lead), ปรอททั้งหมด (Total mercury) และดีบุก (Tin)
 • ทดสอบแอฟลาทอกซินทั้งหมด (Aflatoxin B1+B2+G1+G2)
 • ทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ วัตถุกันเสียเช่น กรดเบนโซอิก (Benzoic acid), กรดซอร์บิก (Sorbic acid) ,ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) และสีผสมอาหาร
  ได้แก่ ซันเซตเยลโลว์เอฟซีเอฟ (Sunset yellow FCF) และตาร์ตราซีน (Tartrazine) เป็นต้น
 • ทดสอบหาแบคทีเรียเช่น โคลิฟอร์ม (Coliforms) และอี.โคไล (Escherichia coli)
 • ทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคเช่น แซลโมเนลลา (Salmonella spp.), แบซิลลัส ซีเรียส
  (Bacillus cereus), สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ,คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) และลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes)
 • ทดสอบยีสต์และเชื้อรา (Yeasts and Molds)
 • ทดสอบแอลกอฮอล์ (Ethanol)
 • ทดสอบความชื้น (Moisture)
 • ทดสอบกาเฟอีน (Caffeine)
 • ทดสอบเถ้า (Ash)
 • ทดสอบเถ้าที่ละลายน้ำได้ (Water soluble ash)
 • ทดสอบสารที่สกัดได้ด้วยน้ำร้อน (Hot water extract)
 • ทดสอบน้ำตาลอินเวิร์ต (Invert sugar)
 • ทดสอบวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามิน A (Retinol), วิตามิน B ได้แก่ B1 (Thiamine) B2 (Riboflavin), วิตามินซี (Ascorbic acid), ทองแดง (Copper), แบเรียม (Barium), ฟอสฟอรัส (Phosphorus), เหล็ก (Iron), โพแทสเซียม (Potassium) และโซเดียม (Sodium) เป็นต้น
 • จัดทำข้อมูลโภชนาการ เช่น พลังงานทั้งหมด (Total energy), คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate), ใยอาหาร (Total dietary fiber) และน้ำตาล (Total sugar) เป็นต้น
 • บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2021, December)