หมวดอาหารประเภทที่ 3 ไอศกรีมหวานเย็น โดย อย.

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทที่สามคือ ขนมหวานแช่แข็งที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก โดยอาจมีส่วนประกอบของ ผลไม้ หรือน้ำตาล ตัวอย่างเช่น เชอร์เบต, ซอร์เบต, น้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง, ไอศกรีมหวานเย็นที่ปรุงแต่งกลิ่นรส และน้ำแข็งใส ต้องไม่มีส่วนประกอบของไขมัน หรือมีไขมันทั้งหมดน้อยกว่าร้อยละ 5 ของน้ำหนัก

โดยจะแบ่งประเภทและชนิดอาหารดังนี้

 1. น้ำมันและไขมันปราศจากน้ำ
  • เชอร์เบต (Sherbet)
  • ซอร์เบต (Sorbet)
  • น้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง
  • ไอศกรีมหวานเย็นที่ปรุงแต่งกลิ่นรส
  • น้ำแข็งใส

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

 • ทดสอบการใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล
 • ทดสอบวัตถุกันเสีย
 • ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ เช่น จำนวนบักเตรี (Total Plate Count) และอี.โคไล (Escherichia coli)
 • ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
 • ทดสอบสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์
 • บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2022, January )