หมวดอาหารประเภทที่ 5 ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต (Confectionery)

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทที่ห้าคือ ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต (Confectionery) ผลิตภัณฑ์โกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีและไม่มีโกโก้ หมากฝรั่งและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เคลือบหรือแต่งหน้าขนม

โดยจะแบ่งประเภทและชนิดอาหารดังนี้

 1. ผลิตภัณฑ์โกโก้ ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์เลียนแบบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนช็อกโกแลต
  • โกโก้ผง โกโก้แมส หรือโกโก้เค้ก
  • โกโก้ไซรัป
  • ผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ใช้สำหรับทาหรือป้าย หรือเป็นไส้ขนม
   หรือเป็นวัตถุดิบ
  • ผลิตภัณฑ์โกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
  • ผลิตภัณฑ์เลียนแบบช็อกโกแลต
 2. ลูกกวาด นูกัต และมาร์ซิแพน
  • ลูกกวาดชนิดแข็ง
  • ลูกกวาดชนิดนุ่มและขนมหวานอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์
   ขนมหวานตามหมวด 01.7, 02.4, 04.1.2.9 และ 06.5
  • นูกัตและมาร์ซิแพน
 3. หมากฝรั่ง
 4. ผลิตภัณฑ์ใช้เคลือบหรือแต่งหน้าขนมและซอสหวาน

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น
– ทดสอบหาโลหะหนักเช่น แคดเมียม, ดีบุก, ตะกั่ว เป็นต้น
– ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์เช่น ยีสต์และรา (Yeast & Mold), โคลิฟอร์ม (Coliform), อี.โคไล (Escherichia coli), แซลโมเนลลา (Salmonella spp.), สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus), แบซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus), คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) เป็นต้น
– ทดสอบสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์เช่น แอฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เป็นต้น
– ทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร
– ทดสอบสารให้ความหวานเช่น แอซีซัลเฟมโพแทสเซียม (Acesulfame K), แอสพาร์เทม(Aspartame), แซ็กคาริน (Saccharin) เป็นต้น
– ทดสอบวัตถุกันเสียเช่น กรดเบนโซอิค (Benzoic acid), กรดซอร์บิค (Sorbic acid), โปแตสเซียมซอร์เบต (Potassium Sorbate), โซเดียมเบนโซเอต (Sodium benzoate) เป็นต้น
– ทดสอบสีสังเคราะห์ (Synthetic color)เช่น แอลลูรา เรด (Allura Red), บริลเลียนต์ บลู เอฟซีเอฟ (Brilliant Blue FCF), ฟาสต์ กรีน เอฟซีเอฟ (Fast Green FCF), ปองโซ 4 อาร์ (Ponceau 4R), ซันเซตเยลโลว์เอฟซีเอฟ (Sunset Yellow FCF), Tartrazine (ตาร์ตราซีน) เป็นต้น
– บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2022, February)