หมวดอาหารประเภทที่ 7 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery wares)

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทที่ 7 คือ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery wares) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแป้งที่ได้จากธัญชาติซึ่งมีส่วนประกอบ ของกลูเตน (Gluten) เช่น แป้งข้าวสาลี แป้งข้าวบาร์เลย์ แป้งข้าวไรย์ เป็นต้น หรือไม่มีส่วนประกอบของกลูเตนก็ได้ เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้ง ข้าวโพด เป็นต้น แล้วนํามาผ่านความร้อน เช่น อบ นึ่ง ทอด เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ตามหมวดนี้ ได้แก่ ขนมปัง ขนมอบชนิดไม่ปรุงแต่ง รสชาติ และส่วนผสมสําเร็จรูป
โดยจะแบ่งประเภทและชนิดอาหารดังนี้

 1. ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่)
  • ขนมปังและขนมอบชนิดไม่ปรุงแต่งรสชาติ และส่วนผสมสำเร็จรูป
  • ขนมอบที่มีการปรุงแต่งรสชาติและส่วนผสมสำเร็จรูป

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

 • ทดสอบหาวัตถุอันตรายทางการเกษตร
 • ทดสอบหาสารพิษจากเชื้อราAflatoxinเช่น B1, B2, G1 และG2
 • ทดสอบหาสารปนเปื้อนโลหะหนักเช่น สารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic), สารหนูทั้งหมด (Arsenic, total), แคดเมียม (Cadmium), ตะกั่ว (Lead) และปรอททั้งหมด (Total mercury)
 • ทดสอบหาวัตถุเจือปนอาหารเช่น กรดเบนโซอิก (Benzoic acid), กรดซอร์บิก (Sorbic acid) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
 • ทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคเช่น แซลโมเนลลา (Salmonella spp.), แบซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) และสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
 • ทดสอบอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs Screening)
 • ทดสอบหาสิ่งปลอมปนในอาหารชนิด Light filth
 • ทดสอบวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามิน A (เรตินอล แคโรทีน), วิตามิน B1 และB2, แคลเซียม (Calcium), แมกนีเซียม (Magnesium) และฟอสฟอรัส (Phosphorus)
 • จัดทำข้อมูลโภชนาการเช่น พลังงานทั้งหมด (Total energy), โปรตีน (Protein), ใยอาหาร (Total dietary fiber) และคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)
 • บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2021, December)