AMARC เดินหน้าต่อเนื่อง เปิดบ้านจัดอบรมส่งท้ายปี 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายงานห้องปฏิบัติการ

AMARC จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายงานห้องปฏิบัติการ และตอกย้ำจุดยืน มาตรฐานแล็บระดับสากล

เปิดอบรมหลักสูตร “การจัดการเครื่องมือวัด ตามระบบคุณภาพ 17025: 2017” ณ อาคาร AMARC เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตขึ้นอีกด้วย

AMARC ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และความไว้วางใจ เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้อย่างอบอุ่น แล้วเตรียมพบกับหลักสูตรอบรมครั้งต่อไปในเร็วๆ นี้ค่ะ

นอกจากนี้ AMARC ยังรับจัด In-House Training ด้วยหลักสูตรที่ประยุกต์เข้ากับระบบงานของลูกค้าอีกด้วย  https://amarc.co.th/consultation-and-training/

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)