ยา

Fertilizer

Modern Drugs

ทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพ และเอกลักษณ์ของยา และวัตถุดิบ พร้อมบริการวิจัยและพัฒนา

Fertilizer

Cannabis, Hemp & Herbs

ทดสอบ วิเคราะห์สารสำคัญ คุณภาพ การปนเปื้อนและความปลอดภัย

Fertilizer

Cosmetics

ทดสอบ วิเคราะห์ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

บริการของเรา

01

ทดสอบ วิเคราะห์เอกลักษณ์และคุณภาพในผลิตภัณฑ์ยา

service
01

ทดสอบ วิเคราะห์เอกลักษณ์และคุณภาพในผลิตภัณฑ์ยา

ยาแผนปัจจุบัน

 1. เอกลักษณ์และปริมาณ วัตถุดิบ และยา
 2. สารสลายตัว และสารเจือปนอินทรีย์
 3. ตัวทำละลายตกค้าง
 4. สารตกค้างจากการเผา และสารระเหยอินทรีย์ปนเปื้อน
 5. ปริมาณน้ำ
 6. ปริมาณน้ำหนักที่หายไปเมื่อทำให้แห้ง
 7. ความเป็นกรด-ด่าง
 8. การทดสอบขีดจำกัด
 9. ความสม่ำเสมอของน้ำหนัก
 10. การละลายของตัวยา
 11. ความสม่ำเสมอของตัวยา
 12. โลหะหนัก

ยาแผนโบราณ

 1. โลหะหนัก
 2. จุลินทรีย์ปนเปื้อน

ยาสมุนไพร

 1. ความเป็นกรด-ด่าง
 2. ตัวทำละลายตกค้าง
 3. ปริมาณน้ำ
 4. ปริมาณน้ำหนักที่หายไปเมื่อทำให้แห้ง
 5. โลหะหนัก
 6. จุลินทรีย์ปนเปื้อน

สมุนไพร

 1. ปริมาณสารสำคัญ
 2. จุลินทรีย์ปนเปื้อน

เครื่องสำอาง

 1. ความเป็นกรด-ด่าง
 2. โลหะหนัก
 3. จุลินทรีย์ปนเปื้อน
 4. สารห้ามใช้
02

พัฒนาวิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา

service
02

พัฒนาวิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา

การพัฒนาวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ยาตามคำขอของลูกค้า

03

ทวนสอบการใช้ได้ของวิธีทดสอบ

service
03

ทวนสอบการใช้ได้ของวิธีทดสอบ

การทวนสอบความถูกต้องของวิธีการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ยาตามมาตรฐานสากล USP

04

ตรวจสอบชีวสมมูลของยา

service
04

ตรวจสอบชีวสมมูลของยา

การประเมิน เทียบเคียงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา ระหว่างผลิตภัณฑ์ยาสามัญกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบก่อนจำหน่าย

ลูกค้าของเอมาร์ค

 • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้า และจัดจำหน่าย ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • โรงพยาบาล และห้องแล็บทางการแพทย์
 • หน่วยงานวิจัยและพัฒนา และภาคการผลิตของบริษัทเอกชนต่างๆ
 • มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์การพัฒนาเอกชนและหน่วยงานราชการ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

หน่วยงานให้การรับรอง (Accreditation body) ISO/IEC 17025

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการทดสอบของยาแผนโบราณและยาสมุนไพร

 • Thai Herbal Pharmacopoeia (THP)
 • The United States Pharmacopoeia (USP)
 • Association of Official Agricultural Chemists (AOAC Internationals)

มาตรฐานที่รัฐกำหนดในการทดสอบคุณภาพของกัญชาทางการแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดให้กัญชา กัญชง น้ำมันกัญชา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นส่วนประกอบ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง ต้องมีการตรวจปริมาณสารสำคัญ CBD และ THC และผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐานตามประเภทของผลิตภัณฑ์นั้น

รายการทดสอบของยาแผนโบราณและยาสมุนไพร

สามารถดูรายการทดสอบยาแผนโบราณและยาสมุนไพรได้ที่ ยา