สาขาใหม่

AMARC เปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่าง จ.ลำพูน บุกตลาดภาคเหนือ

พร้อมเปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่างเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่ จ.ลำพูน เพื่อรองรับการให้บริการในตลาดภาคเหนือ ตอกย้ำการเป็นศูนย์แล็บด้านเกษตร อาหาร และยา ที่ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับจากระบบมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับสากล