vgreen

AMARC ผนึก ม.เกษตร เปิดตัว “บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด” เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่ CARBON NEUTRALITY

บมจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย หรือ AMARC (เอมาร์ค) ร่วมกับ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเคยูนิเวิร์ส จัดตั้ง “บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด” ให้บริการทวนสอบ ให้คำปรึกษา และจัดอบรม ด้านก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มุ่งเป้าเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย