หมวดอาหารประเภทที่ 9 สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms)

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทที่ 9 สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สัตว์น้ำที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ทั้งที่เป็นสัตว์น้ำที่ยังดิบ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอาจเคลือบผิวหรือคลุกด้วยเครื่องเทศก่อนจําหน่ายต่อผู้บริโภค หรือที่ผ่านการแปรรูป

 1. สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
  • สัตว์น้ำสด
  • สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผ่านกรรมวิธี
  • สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผ่านกระบวนการกึ่งถนอมอาหาร
  • สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

 • ทดสอบหายาสัตว์ตกค้าง เช่น คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol), กลุ่มเททระไซคลีน (Tetracycline groups), กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones groups), มาลาไคต์ กรีน (Malachite green) และ ลูโคมาลาไคต์ กรีน (Leucomalachite green), ควิโนโลน (Quinolone groups) และสารในกระบวนการสร้างและสลายของกลุ่มไนโทรฟิวแรนส์ (Nitrofurans metabolites) เป็นต้น
 • ทดสอบหาวัตถุอันตรายทางการเกษตรตกค้าง
 • ทดสอบหาฮีสทามีน (Histamine)
 • ทดสอบหาฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)
 • ทดสอบหาสารปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น สารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic) สารหนูทั้งหมด (Arsenic, total), แคดเมียม (Cadmium), ตะกั่ว (Lead) และปรอททั้งหมด (Total mercury)
 • ทดสอบหาวัตถุเจือปนอาหาร เช่น ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus as P, P2O5, PO43-), กรดเบนโซอิก (Benzoic acid), กรดซอร์บิก (Sorbic acid) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfurdioxide)
 • ทดสอบปริมาณน้ำอิสระ (Water activity)
 • ทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เช่น แซลโมเนลลา (Salmonella spp.), ลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes), สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) เป็นต้น
 • ทดสอบวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามิน A (เรตินอล แคโรทีน), วิตามิน B ได้แก่ B1 (ไทอะมีน) B2 (ไรโบฟลาวิน), แคลเซียม (Calcium), แมกนีเซียม (Magnesium) และฟอสฟอรัส (Phosphorus)
 • จัดทำข้อมูลโภชนาการ เช่น พลังงานทั้งหมด (Total energy), โปรตีน (Protein), ไขมันทั้งหมด (total fat), โอเมก้า 3 (Omega 3), กรดไขมันชนิดทรานส์ (Trans fat), น้ำตาล (Total sugar) และโคเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นต้น
 • ตรวจและรับรองมาตรฐานของสัตว์น้ำ อาทิ GAP กุ้งทะเล, GAP ปลาทะเล และGAP สัตว์น้ำจืด
  Codex
 • บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2021, December)