นักลงทุน

เอมาร์ค (AMARC) แล็บด้านเกษตร อาหาร และยา ที่ให้บริการครบวงจร ทั้งการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ การตรวจและรับรอง การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมครอบคลุม ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต ขั้นตอนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์

เรามุ่งมั่นให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสนับสนุนธุรกิจให้สามารถเข้าถึงตลาดและโอกาสใหม่ๆ ด้วยความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์

AMARC Lab

ข้อมูลหลักทรัพย์

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในชื่อหลักทรัพย์ AMARC (เอมาร์ค)

ข้อมูลผลประกอบการณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

เอมาร์คและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

AMARC เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรบรรลุซึ่งพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

AMARC มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างใส่ใจต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีแนวทางดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UN Global Compact) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

นักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล investor@amarc.co.th
โทร 0-2516-2422

สมัครรับข่าวสารบริษัทสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารนักลงทุน

ดูทั้งหมด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AMARC ปี 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ผู้ถือหุ้น AMARC ไฟเขียวทุกวาระอนุมัติจ่ายปันผล 0.039 บาท/หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

AMARC ผนึก ม.เกษตร เปิดตัว “บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด” เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่ CARBON NEUTRALITY

บมจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย หรือ AMARC (เอมาร์ค) ร่วมกับ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเคยูนิเวิร์ส จัดตั้ง “บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด” ให้บริการทวนสอบ ให้คำปรึกษา และจัดอบรม ด้านก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มุ่งเป้าเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

AMARC เปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่าง จ.ลำพูน บุกตลาดภาคเหนือ

พร้อมเปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่างเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่ จ.ลำพูน เพื่อรองรับการให้บริการในตลาดภาคเหนือ ตอกย้ำการเป็นศูนย์แล็บด้านเกษตร อาหาร และยา ที่ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับจากระบบมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับสากล

ศูนย์รวมเอกสาร

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ

เอกสารสำคัญของบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ