AMARC เดินหน้า จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุลากรในสายงานห้องปฏิบัติการ

AMARC จัดอบรม การตีความ และวิเคราะห์ใบรายงานผลสอบเทียบ ครั้งที่ 1 ปี 2567 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC จัดอบรมหลักสูตร “การตีความ และวิเคราะห์ใบรายงานผลสอบเทียบ” ณ อาคาร AMARC

อย่างที่ทราบกันว่า ห้องปฏิบัติการการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) มีความสำคัญอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม หากบุคลากรมีความเข้าใจในการสอบเทียบ และนำค่าจากใบรายงานผลไปวิเคราะห์ เพื่อประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
ความพิเศษ สำหรับผู้เข้าอบรมในคอร์สนี้ คือ การนำใบรายการผลการสอบเทียบที่ใช้งานอยู่แล้ว มาในวันอบรม เพื่อสอบถามกับทางวิทยากรได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจรายละเอียดมากขึ้น ทั้งยังได้รับผลลัพธ์สูงสุด นำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017
AMARC ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้อย่างอบอุ่น และเตรียมพบกับหลักสูตรอบรม “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 และการประยุกต์ใช้” ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 นี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)