AMARC ผนึก ม.เกษตร เปิดตัว “บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด” เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่ CARBON NEUTRALITY

AMARC ผนึก ม.เกษตร เปิดตัว “บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด” เดินหน้าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่ CARBON NEUTRALITY ตอบโจทย์เทรนด์ ESG

บมจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย หรือ AMARC (เอมาร์ค) ร่วมกับ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเคยูนิเวิร์ส จัดตั้ง “บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด” ให้บริการทวนสอบ ให้คำปรึกษา และจัดอบรม ด้านก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มุ่งเป้าเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ให้ก้าวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนำประเทศไทยสู่ CARBON NEUTRALITY และ SDGs รวมทั้ง ตอบโจทย์เทรนด์ ESG โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566

จากภาวะวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ทำให้นำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ทำให้ทั่วโลกร่วมกันหาสมดุลเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยมี ESG เป็นกรอบแนวคิดและวิธีการบริหารธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด (VGREEN KU) กล่าวว่า บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด จัดตั้งเป็นบริษัทเอกชน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง วีกรีน คณะ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (VGREEN), บริษัท เคยูนิเวิร์ส จำกัด (KUniverse) และบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเซีย (AMARC) เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และพัฒนาสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ESG โดยทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 14 ปี ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากกว่า 350 องค์กร

การให้บริการของ VGREEN KU ประกอบด้วย

1. VERIFICATION บริการทวนสอบด้านก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต การผลิตพลังงานหมุนเวียน โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล

2. CONSULTATION บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อมาตรการทางการค้า และความต้องการทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

3. TRAINING บริการจัดอบรมด้านก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ตามความต้องการเฉพาะขององค์กร รวมทั้งวิทยากรงานสัมมนาทั่วไป ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดย “ทีมงานวีกรีน พร้อมให้บริการทวนสอบ ที่ปรึกษา และจัดอบรม ด้านก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ที่มีความเป็นมืออาชีพ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว” รศ.ดร.รัตนาวรรณ กล่าว

ด้าน นายศักดา ฉันทนาวานิช ผู้อำนวยการสายบริหาร AMARC (เอมาร์ค) กล่าวว่า ESG สำคัญมากสำหรับภาคธุรกิจ บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีการเปิดข้อมูลด้าน ESG โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งประเทศไทยยังมีบุคคลากรด้านนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้จัดตั้งกิจการร่วมค้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ “บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด” ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจในการตอบโจทย์ ESG เพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้ทิ้งท้ายว่า “AMARC ตั้งเป้าการเติบโตสู่ระดับสากล มุ่งมั่นขยายกำลังการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวสู่การเป็นแล็บชั้นนำระดับสากล รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงนำภาคเกษตร และอาหารของไทยไปสู่ระดับโลกไม่ให้แพ้ใคร โดยแผนการขยายธุรกิจในครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้บริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดด และมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น” นายศักดา กล่าว

ทั้งนี้ “บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด” ได้แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ และได้รับการต้อนรับจากผู้สื่อข่าว และแขกผู้มีเกียรติอย่างคับคั่ง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

ดูข้อมูลบริการเพิ่มเติมของ VGREEN KU ได้ที่ http://vgreenku.com/