ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AMARC ปี 2567

AMARC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระอนุมัติจ่ายปันผล 0.039 บาท/หุ้น

รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC (เอมาร์ค) ผู้นำการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร อาหาร ยา และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล และ ดร.ชินดนัย ไชยยอง (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติผ่านทุกวาระ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตรา 0.039 บาท/หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ AMARC