amarc lab

AMARC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น

AMARC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น

“AMARC” ติดปีกธุรกิจมาตรฐานโลก

เดินหน้าภารกิจตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยและต่างประเทศพร้อมใบเบิกทางสร้างชื่อสินค้าเกษตรและอาหารของไทยข้ามพรมแดน

AMARC ร่วมงาน mai FORUM 2022 เวทีเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้พบปะบริษัทจดทะเบียน mai

งาน mai FORUM 2022 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 CEO บริษัทจดทะเบียน mai ร่วมพบปะผู้ลงทุน ภายใต้แนวคิด “Growing Stronger Together, We are SME Role Model” วันที่ 28 ต.ค.

AMARC จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเปิดราคาซื้อขายวันแรกที่ 4.30 บาท ปรับเพิ่มขึ้น จากราคา IPO 2.90 บาทต่อหุ้น

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก โดยเปิดราคาซื้อขายวันแรกที่ 4.30 บาทต่อหุ้น ปรับเพิ่มขึ้น 1.40 บาท หรือ +48.28% จากราคา IPO 2.90 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565

จับทิศทางการเติบโตของ ‘AMARC’ แล็บด้านเกษตร อาหาร ยา ครบวงจรของไทย หลังเดินหน้าเทรด mai เปิดขาย IPO 120 ล้านหุ้น

AMARC แล็บอาหารและเกษตรหนึ่งเดียวในตลาดเตรียมขยับตัวสู่องค์กรมหาชนด้วยการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เปิดขาย IPO 120 ล้านหุ้น คาดเตรียมเทรดบนกระดาน mai วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ในหมวดธุรกิจบริการ ในชื่อหลักทรัพย์ AMARC (เอมาร์ค)

AMARC จ่อขาย IPO 120 ล้านหุ้น Q4/65 กางแผนโตขึ้นแท่นแล็บชั้นนำ

บริษัทฯได้จัดงานโรดโชว์ ในวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนทั่วไปได้รับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจ
และแผนงานในอนาคต รวมถึงเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตตามแผนการระดมทุน

LPH ดัน AMARC เข้าเทรดใน mai ขาย IPO 120 ล้านหุ้น

AMARC เป็นบริษัท ซึ่งมีบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

AMARC ยื่นไฟลิ่ง ขาย IPO 120 ล้านหุ้น เข้า mai

AMARC ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อ ก.ล.ต.เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปี 65 และมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน