lab

จับทิศทางการเติบโตของ ‘AMARC’ แล็บด้านเกษตร อาหาร ยา ครบวงจรของไทย หลังเดินหน้าเทรด mai เปิดขาย IPO 120 ล้านหุ้น

AMARC แล็บอาหารและเกษตรหนึ่งเดียวในตลาดเตรียมขยับตัวสู่องค์กรมหาชนด้วยการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เปิดขาย IPO 120 ล้านหุ้น คาดเตรียมเทรดบนกระดาน mai วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ในหมวดธุรกิจบริการ ในชื่อหลักทรัพย์ AMARC (เอมาร์ค)