การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์

Fertilizer

Laboratory

เพื่อการสอบย้อนกลับได้ที่เป็นสากลและผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

Fertilizer

Hospital

เพื่อความปลอดภัยของคนไข้และผู้ใช้งาน

Fertilizer

Factory

เพื่อประสิทธิผลของการผลิต

บริการของเรา

01

มาตรวิทยาไฟฟ้าและอุณหภูมิ

service
01

มาตรวิทยาไฟฟ้าและอุณหภูมิ

มาตรวิทยาอุณหภูมิ

 1. ตู้อบฆ่าเชื้อ
 2. ตู้เพาะเชื้อ
 3. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
 4. เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ
 5. ตู้แช่แข็ง
 6. ตู้เย็น
 7. เครื่องวัดอุณหภูมิ
 8. ห้องเย็น

มาตรวิทยาความชื้น

 1. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
02

มาตรวิทยาเคมี

service
02

มาตรวิทยาเคมี

มาตรวิทยาเคมี

 1.  เครื่องวัดค่าความนำทางไฟฟ้า
 2.  เครื่องวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง

มาตรวิทยาเชิงปริมาตร

 1.  เครื่องแก้ววัดปริมาตร
 2.  เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (แบบประกบขวด)
 3.  เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ
 4.  เครื่องไตเตรทสารละลายแบบดิจิตอล
03

มาตรวิทยาเชิงกล

service
03

มาตรวิทยาเชิงกล

มาตรวิทยาทางมวล

 1. เครื่องชั่ง ทั้ง แบบไฟฟ้าและกล
 2. ตุ้มน้ำหนัก
04

เครื่องมือแพทย์

service
04

เครื่องมือแพทย์

เครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า

เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องมอนิเตอร์ผู้ป่วย

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน

ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ลูกค้าของเอมาร์ค

 • โรงงานเกษตรกรรมและอาหาร
 • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้า และจัดจำหน่าย
 • โรงพยาบาล และห้องแล็บทางการแพทย์
 • สถาบันวิจัย และหน่วยงานราชการ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

ความถี่ในการตรวจเช็คเครื่องมือ

กลุ่มเครื่องมือความเสี่ยงสูงจำได้รับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาที่ถี่กว่ากลุ่มความเสี่ยงอื่นๆ เครื่องมือจะแบ่งประเภทตามความเสี่ยง ดังนี้

 • กลุ่มเครื่องมือความเสี่ยงสูง
 • กลุ่มเครื่องมือความเสี่ยงปานกลาง
 • กลุ่มเครื่องมือความเสี่ยงต่ำ

บริการสอบเทียบใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

โดยปกติจะใช้ระยะเวลา 7-10 วันทำการ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องมือ และจำนวนจุดสอบเทียบ ทั้งนี้หากต้องการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เรามีบริการ Express Service โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับประเภท จำนวน เครื่องมือ และกำลังการให้บริการ